Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.10.01.2018

ИФГ съветва как да се справим след празничните харчове по БНТ

ИФГ съветва как да се справим след празничните харчове  по БНТ Експертите на Фондация "Инициатива за финансова грамотност" - Росица ...
>>>

04.12.2017

Учители от 30 софийски училища преминаха обучение по програмата „За парите и други важни неща“

Учители от 30 софийски училища преминаха обучение  по програмата „За парите и други важни неща“  Общо 54 учители от 30 софийски учиилща  се включиха в обученията по финансова ...
>>>

28.11.2017

За детските финансови работилници в репортаж по ТВ България Он Еър

За детските финансови работилници в репортаж по ТВ България Он Еър Финансова грамотност за най-малките и как се прилага на практика програмата "За ...
>>>