Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.12.03.2018

Пролетно почистване на личните финанси

Пролетно почистване на личните финанси Обичайно с настъпването  на пролетта идва и желанието да почистим ...
>>>

08.03.2018

Защо жените ТРЯБВА да знаят повече за парите от мъжете?

Защо жените ТРЯБВА да знаят повече за парите от мъжете? ТЯ  прави с лекота толкова много неща:  с любов стопява сурови сърца, с ...
>>>

24.02.2018

Децата ще учат за парите и живота с игри

Децата ще учат за парите и живота с игри Над 30 начални учители от цялата страна апробираха  иновативни методи за ...
>>>