Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.13.01.2018

Финансово грамотни ли са младите хора у нас: коментар на ИФГ по темата в ТВ "Европа"

Финансово грамотни ли са младите хора у нас: коментар  на  ИФГ по темата в ТВ "Европа" Росица Вартоник, ИФГ, коментира въпроса за  финансовата грамотност на младите ...
>>>

10.01.2018

ИФГ съветва как да се справим след празничните харчове по БНТ

ИФГ съветва как да се справим след празничните харчове  по БНТ Експертите на Фондация "Инициатива за финансова грамотност" - Росица ...
>>>

04.12.2017

Учители от 30 софийски училища преминаха обучение по програмата „За парите и други важни неща“

Учители от 30 софийски училища преминаха обучение  по програмата „За парите и други важни неща“  Общо 54 учители от 30 софийски учиилща  се включиха в обученията по финансова ...
>>>