Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неправителствена организация, регистрирана през 2012 г. и работеща в обществена полза.

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на финансови познания и подхожда рационално, информирано и отговорно при взимането на решения, свързани с управление на личните финанси, може да осигури стабилен и обезпечен живот за себе си и своето семейство.

Вярваме също, че финансово грамотният човек е полезен не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. Когато чрез разумен подход и избор подобрява собственото си благосъстояние, той повишава и благосъстоянието на обществото. Рационалното му и информирано потребителски поведение провокира здравословната пазарна конкуренция и стимулира икономическия растеж.

Нашата мисия е да работим за подобряване на финансовата грамотност на гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги. Чрез инструментариума на финансовото обучение ние целим да създадем възможност хората да придобиват знания и умения, необходими за вземането на рационални и изгодни за тях финансови решения, за да се радват на по-добър, по-сигурен и по-удовлетворяващ живот.

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.17.07.2017

Какво трябва да знаете за парите според възрастта ви?

Какво трябва да знаете за парите според възрастта ви? Всеки сезон в човешкия живот идва със своята красота и със своите ...
>>>

17.07.2017

Туристи в чужбина – как да намалим разходите и да увеличим приятните емоции?

Туристи в чужбина – как да намалим разходите и да увеличим приятните емоции? Лятната почивка за много хора е времето, когато вместо на обичайните море или ...
>>>

24.06.2017

Библиотекари „играха“ финансови работилници „За парите и други важни неща“

Библиотекари  „играха“ финансови работилници „За парите и други важни неща“ Може ли обучението по финансова грамотност да  преминава през „играта“, ...
>>>